20
jan

PM Distrikts mästerskap Individuellt och Teamstafett

Distrikts mästerskap i Ekshärad!
Ekshärad lördagen den 20 januari 2018


Första Start: Kl.10.00. Team stafetterna Startar kl.13.00

Teknik: Fri stil HD 0-6 och HD 7-8 utan tidtagning. Tidtagning från 9 år .
DM gäller från11 år och uppåt. Från 11 till 16 år tävlar ungdomarna årsvis.

Tävlingsregler: SSF:s tävlingsregler gäller.

Anmälan: Senast onsdag den 17 januari via Idrott Online. Efteranmälan till dubbel avgift senast 1
timme före första start.

Anm.avgift: HD -6, HD 7-8 75: - Övriga klasser 150: -
Anmälningsavgift stafett lag: 300: -/lag.
Anmälningsavgifterna faktureras i efterskott, efter startlista.

Nummerlappar: Hämtas föreningsvis på tävlingsexpeditionen Ekshärads skidstadion. Från kl.8.00 – 9.30.
Köldgräns: -15 grader

Lagledarmöte: Hålls kl.9.30 vid tävlingsexpeditionen. En deltagare från resp. förening deltar och beslutar
om ev. ytterligare möten. Samt TD.

Omklädning: Dusch och omklädning på Höökborgens IP 300m väster om skidstadion.

Prisutdelning: Prisutdelning sker efterhand gruppvis på skidstadion. Tidschema kommer att meddelas.
Försäljning: Kioskförsäljning av hamburgare, korv, dricka, kaffe och godis.

Övrigt: Ej återlämnad nummerlapp kommer att debiteras föreningen med 750: -

Tävlande, publik och Funktionärer deltar på egen risk.
Start lista och resultat lista kommer att läggas ut på hemsidan.
Upplysningar: Hemsidan www.eksharadssf.com . Eller tävlingsledaren Katarina Bergquist Tel. 01047-19130

Välkomna! Ekshärads Skidförening
INFO
Plats
Arrangör
Ekshärads SF
Ekesbergsvägen 9
683 60 Ekshärad
asa.jonasson@telia.com
Namn
Ekesberget - skidanläggning
Adress
Ekesbergets Skidanläggning
683 61 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Ligger strax utanför Ekshärad i riktning mot Torsby.
Vägbeskrivning
Väg 62 100 km norr om Karlstad. I Ekshärad tag väg 239 mot Torsby.
Tillbaka
Ekshärad
Besök hemsida
Skidor

Tillfällen

2018-01-20 10:00