Put and take - fishing Virtjärnarna

Put and take in Virtjärnarna.
Fishing license can be bought at Granbers Sport +46(0)563-400 87.
INFO
Place
Organizer
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
+46 56318750
Name
Virtjärnarna
Address
SÅGTJÄRN
8
683 61 Ekshärad
Municipality: Hagfors
Description
Ligger cirka 22 kilometer nordöst om Ekshärad.
Go back
Ekshärad
Fishing

Prices

Pricetype: Day card
Price: 60 kr
Description:
Max 3 fishes.
Pricetype: Week
Price: 150 kr
Description:
Max 3 fishes./day
Pricetype: Year
Price: 300 kr
Description:
Max 3 fishes/day