Fishing license

We also sell/provide:
Fishing licences for various areas of Hagfors Municipality


Fishing licenses we provide:
- Hagfors Fiskevårdskrets (kommunkortet)
- Knon-Tönnets FVOF
- Klarälvens FVOF inom Hagfors Kommun
- Stora Ullen FVF
- Uvanå FVOF inkl Bullertjärn
- Grässjön-Lidsjön FVF
- Upplund-Ämten FVF