12
dec

Dans till Matz Rogers

Välkommen till Skoga på dans.
Lördagen den 12 december 20.00-24.00 är det dans till Matz Rogers i Skoga Bygdegård.

Välkomna!
INFO
Plats
Arrangör
Skoga BGF
Norra Skoga
683 61 Ekshärad
evaliselott@live.se
Namn
Skoga Bygdegård
Adress
915
683 61 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Ligger i Södra Skoga cirka 15 kilometer söder om Ekshärad.
Vägbeskrivning
Södra Skoga ca 15 km söder om Ekshärad. Skyltat från väg 62.
Tillbaka
Ekshärad
Besök hemsida
Dansa
Musik

Tillfällen

2020-12-12 20:00