Alfaleden och Valpleden

Vandra i naturreservatet Fräkensjömyrarna.
Både Valpleden och Alfaleden tar dig genom skog, över våtmark och förbi tjärnar i ett landskap dominerat av den vilda naturens ljud och former.
Fräkensjömyrarna breder ut sig över drygt 30 kvadratkilometer på gränsen mellan Värmland och Dalarna.
Här vandrar du genom ett landskap helt dominerat av den vilda naturens ljud och former.
På våren ropar ljungpipare, trana och smålom över myrvidderna, medan både varg och slaguggla kan höras bland nattens röster.

Syftet med reservatet är att bevara ett naturområde med dess värdefulla myrkomplex, skogsvegetation, hydrologi, biologiska mångfald samt områdets vildmarkskaraktär.
Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, natura 2000.

Både Valpleden och den längre Alfaleden tar dig genom skog, över våtmark och förbi tjärnar.
Upptäck spår av kolarkojor och fångstgropar, eller kanske ser du aapamyrarnas typiska ränder av vegetation och vatten från leden eller åldriga träd med kolrester från gamla bränder.

Längd: Alfaleden 10 km Valpleden 4,5 km
Svårighetsgrad: Medel
Markering: Alfaleden orange, Valpleden blå
Start (GPS): 60.14911 , 13.927059

Vägbeskrivning: Från Hagfors via Geijersholm; sväng vänster mot Gustavsfors.
Vid en Y-korsning innan Gustavsfors svänger du höger mot Laggåsen.
Efter byn laggåsen finns skylten - Fräkensjömyrarna 5 km.
Följ därefter träskyltarna i varje vägkorsning fram till parkeringen.

I reservatet är det förbjudet att:
- skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning,
- plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
- ta bort träd eller buskar, inklusive död ved som liggande eller stående torrträd. Endast kvistar och grenar från marken får tas till brasved.
- fånga eller skada däggdjur, fåglar eller grod- och kräldjur liksom att skada deras bo och lekplatser eller ta ägg, fånga insekter eller andra ryggradslösa djur,
- framföra terränggående motorfordon annat än för uttransport av fälld älg,
- framföra bil annat än på upplåtna vägar,
- medföra husdjur som ej hålls kopplat,
- sätta upp tavla, skylt eller liknande,
- utan tillstånd av länsstyrelsen anordna tävling (exempelvis orientering) eller liknande verksamhet som kan medföra risk för slitage på mark och vegetation.

Fräkensjömyrarna förvaltas av Länsstyrelsen Värmland.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
056318750
Namn
Fräkensjömyrarna
Adress
Kommun: Hagfors
Vägbeskrivning
Från Hagfors via Geijersholm; sväng vänster mot Gustavsfors. Vid en Y-korsning innan Gustavsfors svänger du höger mot Laggåsen. Efter byn laggåsen finns skylten - Fräkensjömyrarna 5 km. Följ därefter träskyltarna i varje vägkorsning fram till parkeringen.
Tillbaka
Fräkensjömyrarna
Gratis
Natursevärdheter
Vandra
Vandringsled