Björklångens fvof

Fiska i sjön Björklången och få en härlig naturupplevelse!
Björklången är en sjö i Hagfors kommun i Värmland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 17 meter djup, har en yta på 1,02 kvadratkilometer och befinner sig 201,1 meter över havet. Vid provfiske har bland annat abborre, gädda, nors (slom), sik fångats i sjön. Tre rastplatser finns vid sjön.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
turist@hagfors.se
Namn
Björklången
Adress
Hamra Hagen
1
683 61 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Björklången ingår i delavrinningsområde som SMHI kallar för utloppet av Björklången. Medelhöjden är 294 meter över havet och ytan är 13,15 kvadratkilometer. Räknas de 2 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 33,22 kvadratkilometer.
Tillbaka
Ekshärad
Besök hemsida
Äventyr
Natur
Fiske