Brattfallet, Ekshärad

En historisk plats, där du kan lära dig om hur naturens krafter bildar det som idag är den kanjon där du finner Brattfallet och dess vattenfall.
Brattfallet är ett 10 m högt vattenfall med en djup kanjon. Vid höga vattenflöden är fallet mäktigt. På sommaren då vattenföringen är låg kan man klättra i fallet. Efter Brattfallet rinner Halgån genom en 80 meter lång kanjon.
Den vackra stenbron är från 1923 då väg byggdes med handkraft över bergen i tidigare väglöst land. Arbetet, ett AK-arbete för att motverka fattigdomen under 20-talets arbetslöshet, är uppmärksammat med en minnessten. Flottning förekom utför Brattfallet ner till Klarälven ända fram till slutet av 70-talet. Då Klarälven efter istiden eroderade sig ner i fjord- och älv sediment skapades en stor höjdskillnad – Halgån grävde sig då ner i en lätteroderad sprickzon och Brattfallet med sin kanjon skapades
Vid Brattfallet finns informationstavlor, rastplats med bänkbord och handikappanpassat utedass.

Tre vandringsleder utgår härifrån, läs mer under vandringsleder Brattfallet/Halgåleden.
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Brattfallet
Adress
brattfall
ekshärad
Kommun: Hagfors
Tillbaka
ekshärad
Besök hemsida
Historia
Natur
Natursevärdheter