Busjöns fvof

Köp ett fiskekort och testa fiskelyckan i Busjön!
Fiskarter:
Busjön N, Abborre, Gädda
Busjön S, Abborre, Gädda, Gös, Vitfisk, Lake
Busjön Ö, Abborre, Gädda och Sik.
Rastplats, vindskydd och båt finns att låna vid Busjön S.

Försäljare av fiskekort är JLT.s foto, Ekshärad
INFO
Plats
Arrangör
Busjöns Fvof
Ekshärad
056345063
Namn
Busjön
Adress
BUDA
3
683 61 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Ligger cirka två mil utanför Hagfors, strax utanför Ekshärad.
Tillbaka
Ekshärad
Fiske