Ena Bygdegård

Bygdegård med kulturhistoriskt värde.
Skolan invigdes den 15/7 1916 och första lärare var Desideira Mogren från Dalby. Under tiden 1916-1947 bedrevs undervisning i klass ett och två.
Direkt efter skolans epok var slut, startades en Folkets Husförening som var verksam fram till 1973. Då var verksamheten i så liten skala att föreningen begärde sig ur organisationen. Men samtidigt ombildades föreningen till bygdeföreningen Ena Folkets Hus.
På årsmötet 1997-98 ändrades namnet till Ena bygdegårdsförening med nya stadgar samt brand- och säkerhetsföreskrifter.
Huset är klassat som kulturhistoriskt värde av Värmlands Museum.
INFO
Plats
Arrangör
Ena Bygdegårdsförening
Ena Genstiberg
684 95 Höje
info@enabygdegard.se
Namn
Ena Bygdegård Hagfors
Adress
904
684 95 Höje
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Kom bort från vardag och stress genom att besöka naturen på nära håll vid denna hembygdsgård i Ena, 1 mil norr om Munkfors.
Vägbeskrivning
1 mil norr om Munkfors på Rv 62.
Tillbaka
Höje
Besök hemsida
Årliga evenemang
Hembygdsgård
Historia
Hus & kulturmiljöer