Ena Bygdegård

Bygdegård med flertalet evenemang och kulturhistoriskt värde.
Skolan invigdes den 15/7 1916 och första lärare var Desideira Mogren från Dalby. Under tiden 1916-1947 bedrevs undervisning i klass ett och två.
Direkt efter skolan epok var slut, startades en Folkets Husförening som var verksam fram till 1973. Då var verksamheten i så liten skala att föreningen begärde sig ur organisationen. Men samtidigt ombildades föreningen till bygdeföreningen Ena Folkets Hus.
På årsmötet 1997-98 ändrades namnet till Ena bygdegårdsförening med nya stadgar samt brand och säkerhetsföreskrifter.
Huset är klassat som kulturhistoriskt värde av Värmlands Museum.
INFO
Plats
Arrangör
Ena Bygdegårdsförening
Ena Genstiberg
684 95 Höje
info@enabygdegard.se
Namn
Ena Bygdegård Hagfors
Adress
904
684 95 Höje
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Kom bort från vardag och stress genom att besöka naturen på nära håll vid denna hembygdsgård i Ena, 1 mil norr om Munkfors.
Vägbeskrivning
1 mil norr om Munkfors på Rv 62.
Tillbaka
Höje
Besök hemsida
Årliga evenemang
Hembygdsgård
Historia
Hus & kulturmiljöer