Hyttdalen

Lär känna Sunnemo
Ta en historisk vandring längs Hyttdalen och lär känna Sunnemo.

En gemytlig plats i sköna Sunnemo, 500 m öster om kyrkan strax bortom hembygdsgården vid stora vägen.


Här finns en ruin efter Sunnemo hyttan och rester från litet industriområde vid Sunnemo Bruk i slutet av 1800-talet.

Restaurerad stickhyvel som drivs av ett vattenhjul. Användes för tillverkning av takspån. Ibland under sommaren är den igång.

Hyttälven går genom en lummig, naturskyddad dalgång. Stigen slutar vid älvens utlopp i Grässjön. Samma sträckning tillbaka igen.
Vid Grässjön och utmed stigen finns rastbord med bänkar.
Bäverdammar och bäver finns allmänt i Hyttälven. Har man tur och rör sig tyst finns chans att se den. Djur- och fågellivet är i övrigt rikt. Även räv och grävling finns i dalen.

Intressant flora med många sydliga arter som till exempel missne, slåtterfibbla, strutbräken, pors m.m.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
turist@hagfors.se
Namn
Hyttdalen
Adress
Sunnemo
Kommun: Hagfors
Tillbaka
Sunnemo
Besök hemsida
Natursevärdheter