Hyttdalens vandringsstig

Ta en historisk vandring längs Hyttdalen och lär känna Sunnemo.
LÄNGD:
Ca 1,5 km upptrampad stig.

STARTPUNKT:
I Sunnemo samhälle. Ca 500 m öster om kyrkan strax bortom hembygdsgården vid stora vägen. Stigen börjar vid bron på södra sidan av vägen.

BESKRIVNING:
Lättvandrad stig utmed Hyttälven. Älven går genom en lummig, naturskyddad dalgång. Stigen slutar vid älvens utlopp i Grässjön. Samma sträckning tillbaka igen.
Vid Grässjön och utmed stigen finns rastbord med bänkar.

SEVÄRT:
Ruin efter Sunnemo hyttan och rester från litet industriområde vid Sunnemo Bruk i slutet av 1800-talet.

Restaurerad stickhyvel som drivs av ett vattenhjul. Användes för tillverkning av takspån. Ibland under sommaren är den igång.

Bäverdammar och bäver finns allmänt i Hyttälven. Har man tur och rör sig tyst finns chans att se den. Djur- och fågellivet är i övrigt rikt. Även räv och grävling finns i dalen.

Intressant flora med många sydliga arter som till exempel missne, slåtterfibbla, strutbräken, pors m.m.

Hembygdsgården "Gubbkroken" - förr rastställe för malmkörare. Här finns samlingar av gamla bruksföremål och redskap. Sommartid levande museum med brödbak, kaffeservering och hantverksförsäljning. Se turistbyråns program!

Sunnemo kyrka från 1653 med spånklätt tak. Ovanlig järngrindsportal, gjuten vid Sunnemohyttan.
INFO
Plats
Arrangör
Sunnemo Hembygdsförening
683 95 Sunnemo
00706454301
Namn
Gubbkroken i Sunnemo
Adress
826
683 95 Sunnemo
Kommun: Hagfors
Sunnemo Hembygdsförening
Beskrivning
Hembygdsgården Gubbkroken återfinns i Sunnemo och har anor från 1700-talet. Här intill finns en naturskön vandringsstig vid namn Hyttdalen.
Vägbeskrivning
I Sunnemo skyltat från väg 240. (60 km norr om Karlstad efter väg 240).
Tillbaka
Sunnemo
Vandra
Natursevärdheter