Lakenesjöns fvof

Välkommen att fiska i Lakenesjön, fiskekort går att köpas på plats eller på ifiske.
Lakenesjöns FVOF förfogar över sjöar och vattendrag i Lakenesjöns tillrinningsområde.

Lakenesjön som är en av de största sjöarna i Hagfors kommun, med en area av 9 kvadratkilometer och hyser en stark stam av abborre, gädda och sik, samt öring som planterats in under en följd av år.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
056318750
Namn
Lakenesjön
Adress
Lakenesjön
683 94 Lakene
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Lakenesjön är en sjö i Hagfors kommun i Värmland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 35,5 meter djup, har en yta på 9,37 kvadratkilometer och befinner sig 117 meter över havet. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och lake fångats i sjön.
Tillbaka
Lakene
Boka här
Aktiviteter
Natur
Fiske

Priser

Pristyp: Dygnskort
Pris: 30 kr
Pristyp: Veckokort
Pris: 80 kr
Pristyp: Årskort
Pris: 150 kr