Put and take - fiske Virtjärnarna

Put and take vid Virtjärnarna.
Fiskekort:
Granbergs Sport 400 87.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
turist@hagfors.se
Namn
Virtjärnarna
Adress
SÅGTJÄRN
8
683 61 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Ligger cirka 22 kilometer nordöst om Ekshärad.
Tillbaka
Ekshärad
Besök hemsida
Fiske

Priser

Pristyp: Dagskort
Pris: 60 kr
Beskrivning:
Max 3 fiskar/dag
Pristyp: Veckokort
Pris: 150 kr
Beskrivning:
Max 3 fiskar/dag
Pristyp: Årskort
Pris: 300 kr
Beskrivning:
Max 3 fiskar/dag