Råda Stormosse

Mossekomplex med rikt fågelliv.
Råda stormosse är ett stort mossekomplex dominerat av en excentrisk mosse. Mossen är en välutvecklad gölmosse med nästan 200 gölar där flera av gölarna nästan når ner till myrens botten på fem meters djup. Vidare förekommer en koncentrisk mosse, sumpskog och ett topogent kärr i komplexet.

Mossekomplexet är viktigt för många fåglar, bl.a. för trana, ljungpipare, smålom, grönbena och orre.

FAKTA:
Bildat: 2017
Storlek: ca 336 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

FÖRESKRIFTER:
Det är förbjudet att:
* fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna
* framföra motordrivet fordon
* samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar
* gräva eller dra upp kärlväxter
* medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur
* på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

Utan länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att:
* genomföra tävlings-, läger- eller turistverksamhet eller liknande.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
056318750
Namn
Råda
Adress
683 93 Prästbol
Kommun: Hagfors
Tillbaka
Prästbol
Natursevärdheter
Natur