Skoterleder i Hagfors Kommun

Njut av den värmländska vildmarken på våra skoterleder!
I Hagfors Kommun är det Klarälvdalens Skoterklubb som sköter om skoterledsystemet.
De vill kunna erbjuda ett bra och attraktivt ledsystem, inte bara för skoteråkaren utan även för flera typer av användare, t.ex. skidåkare.
Idag finansieras skoterlederna till största delen av föreningens aktiviteter och sponsorer som välvilligt bidragit med medel för att kunna bygga upp ledsystemet.

Ett sätt att bredda finansieringen är att man nyttjar ett frivilligt ledstöd. Detta kostar 200 SEK och ger den som betalar ledstödet möjlighet att påverka kvalitén på lederna.

Skoterledskarta finns att köpa hos klubben.
Pris: Medlemmar 250 SEK (uppvisa nya medlemskortet med giltigt årtalsmärke) och övriga 300 SEK.
INFO
Plats
Arrangör
Klarälvdalens Skoterklubb i Hagfors
Bengtssons väg 9
683 33 Hagfors
info@klaralvdalensskoterklubb.se
Namn
Hagfors Kommun
Adress
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
Kommun: Hagfors
Tillbaka
Hagfors
Besök hemsida
Vinter
Skoter
Vinteraktiviteter

Priser

Pristyp: Ledstöd
Pris: 200 kr
Beskrivning:
Ledstöd är frivilligt att betala.
Pristyp: Skoterledskarta
Pris: 300 kr
Beskrivning:
250 SEK för medlemmar