Fiskekort

Vi säljer/förmedlar:
Fiskekort för olika fiskevårdsföreningar i Hagfors Kommun

De fiskekort vi förmedlar:
- Hagfors Fiskevårdskrets (kommunkortet)
- Knon-Tönnets FVOF
- Klarälvens FVOF inom Hagfors Kommun
- Stora Ullen FVF
- Uvanå FVOF inkl Bullertjärn
- Grässjön-Lidsjön FVF
- Upplund-Ämten FVF